Regulations

Grīnkīpers atvaļinājumā

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums ,,Viesturi”, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Dāvis Puksts.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2014. gada 9. martā.

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek pāru konkurencē.

3.2. Komandu skaits - 26 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

3.3. Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36. 

4. Sacensību formāts un noteikumi

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Senterdrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Spēles formāts – komandas sacensības 18 bedres, SCRAMBLE NETTO.

- Pāru kauss – komanda 2 spēlētāji.

4.3. Komandu kopējais HCP ir 30% no abu spēlētāju HCP summas, bet kura nevar būt lielāka par 60. Komandai, kurai HCP summa ir lielāka par 60, aprēķiniem pieņem HCP 60.

4.4. Tee:

Dzeltenās – Kungi, U-16 un U-18 Latvijas Junioru izlases puiši.

Sarkanās – Dāmas un kundzes, Jaunieši (līdz 12 gadiem), U-14 Latvijas Junioru izlases meitenes.

Zilās – Seniori (no 55 gadiem), U-16 un U-18 Latvijas Junioru izlases meitenes, U-14 Latvijas Junioru izlases puiši.

4.5. Sacensību laiks vienai spēlētāju grupai vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.6. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

4.7. Jaunieši un profesionāļi startē kopējā ieskaitē ar pārējiem.

4.8. Turnīrs norisināsies ziemas laukumā ar ziemas grīniem (nepļautiem). 

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz sestdienai, 8. martam, plkst. 14.00, mob. tel. 26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2014. gada 8. marta plkst. 15.00. Spēlētājiem ir tiesības pieprasīt kopīgus flaitus, organizatori būs pretimnākoši!

6. Starta laiks

6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi sākot no plkst. 10:30 Informācija mājaslapāwww.golfs.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 10 Eiro.

7.2. Green fee – 10 Eiro. Golfa laukuma Viesturi gada karšu īpašnieki ir atbrīvoti no green fee maksas. Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

7.3. Ja vairākas komandas dala pirmo, otro vai trešo vietu, uzvar komanda ar zemāko HCP. Ja HCP, vienādi notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9. bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, pārspēle tiek atkārtota.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo :

Balvas saņem komandas, kuras iegūs- 1., 2., un 3. vietu.

8.2. Balvas no Golfa kluba Viesturi.

8.3. Tēja un kafija ar smalkmaizīti pēc sacensībām ir GARANTĒTA!

Jēkaba kauss OPEN 2013

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums ,,Viesturi”, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Kārlis Eniņš.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2013. gada 19. maijā.

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek Dāmu, Kungu un Jauniešu konkurencē.

3.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.

3.3. Dalībnieku skaits – 52 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

3.4.Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36.

4. Sacensību formāts un noteikumi

4.1.Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1. Spēlē 18 bedres.

4.2.2. Sacensības notiek 3 handikapa grupās,:

1. grupa – Dāmas – HCP 0-36.0 - Stableford

2. grupa – Kungi- HCP 0 – 18.4 – HCP Netto

3. grupa – Kungi – HCP 18.5 – 36.0 – Stableford

4. grupa – Jaunieši- meitenes un zēni kopā, U-21 - HCP Netto

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās, Jaunieši ( līdz 12 gadiem ) – Sarkanās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

4.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

4.8. Sacensības tiek iekļautas LGF reitingā.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1.Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz ceturtdienai, 18. maijam, plkst. 16.00, mob. tel. 26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 18. maijā plkst. 16.00.

6. Starta laiks

6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi sākot no plkst. 10:00 Informācija www.golfs.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7.Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,- Ls.

7.2. Golfa kluba Viesturi biedriem 50% atlaide (2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.4. Green fee 15,- Ls. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem, Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo :

1 .grupa - Dāmas - 1.-3.vieta

2. grupa – Kungi – 1.-3.vieta

3. grupa – Kungi - 1.-3.vieta

4. grupa – Jaunieši – 1.-3.vieta

8.2. Apbalvo tālāko sitienu (Jaunieši nepiedalās)

Dāmām – 8./17.bedrite,

Kungiem – 5./14. bedrīte.

8.3. Apbalvo tuvāko sitienu pie 2./11. bedrītes un pie 7./16. bedrītes.

8.4. Balvas no Golfa kluba Viesturi.

9. Viesturu Lielās Gada balvas ieskaitē

9.1. Sacensības tiek iekļautas Viesturu Lielās Gada balvas ieskaitē

9.2. Viesturu Lielās Gada balvas ieskaites punkti tiek piešķirti atbilstoši vietai stableford vērtējumā: Dāmas HCP 0-36,0, Kungi HCP 0-36,0.

Golfa kluba Viesturi kauss OPEN 2013

1.Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums Viesturi, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Kārlis Eniņš.

2. Sacensību laiks un vieta

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2013. gada 2. jūnijā.

3.Dalībnieki

3.1.Sacensības notiek Dāmu un Kungu konkurencē .

3.2 Spēlētājiem 2013. gada HCP kartes obligātas.

3.3. Dalībnieku skaits – 88 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa – 44 dalībnieki no rīta sākot no plkst. 9:00, 44 dalībnieki pēcpusdienā sākot no plkst. 13:00).

3.4. Spēlētāji ar HCP virs 36 sacensībās var piedalīties ar HCP 36.

4. Sacensību formāts un noteikumu

4.1.Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1.OPEN Hcp Neto. Handikapu spēle 18 bedres (neto). Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek „pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

Vērtē – Dāmas - HCP 0 – 36

- Kungus – HCP 0 - 36

4.2.2. Atsevišķi tiks vērtēti „Golfa kluba Viesturi” biedri. Handikapu spēle (HCP NETO) (2013. gada biedru kartes obligātas).

- Dāmas (no 19 g.-49 g.),

- Kundzes (no 50 g.),

- Kungi (no 19 g.-54 g.),

- Seniori (no 55g.),

- Jaunieši (līdz 18g.),

- Jaunietes (līdz 18g.).

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās, Jaunieši ( līdz 12 gadiem ) – Zilās

4.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.5. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1.Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2013. gada 30. maijam, plkst. 17.00, mob. tel. 26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 30. maijā plkst. 17.00.

5.3. Kluba biedri - kundzes, seniori, jaunieši un jaunietes piesakoties deklarē, kurā vecuma grupā startēs.

6. Starta laiks

6.1.Starts notiks saskaņā ar izlozi. Informācija -www.golfs.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,-Ls. Pusdienas iekļautas cenā.Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.2. Golfa Kluba Viesturi biedriem 50% atlaide ( 2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Green fee maksa 15,- Ls.

7.4. Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas grupas dalībniekiem Green fee par brīvu.

8. Apbalvošana

Balvas no golfa kluba Viesturi

Apbalvo – OPEN NETO Handikapu spēle

Dāmas - 1.-3.vieta, 0-36 Hcp

Kungi - 1.-3.vieta, 0-36 Hcp

Apbalvo tālāko sitienu

Dāmām – 8./17.bedrite,

Kungiem – 5./14. bedrīte

Apbalvo par tuvāko sitienu pie karoga 2./11. bedrītē, kā arī par tuvāko sitienu pie karoga 7./16. bedrītē.

Atsevišķi tiks apbalvoti – GOFA KLUBA VIESTURI biedri. NETO Handikapu spēle.

- Dāmas (no 19 g.-49 g.), 1.-3. vieta,

- Kundzes (no 50 g.), 1.-3. vieta,

- Kungi (no 19 g.-54 g.), 1.-3. vieta,

- Seniori (no 55 g.), 1.-3. vieta,

- Jaunieši (līdz 18 g.), 1.-3. vieta,

- Jaunietes (līdz 18 g.). 1.-3. vieta.

Līgo kauss 2013

1. Vadība

1.1. Labdarības turnīra orgkomitejas goda priekšsēdētāji - golfa laukuma Viesturi īpašnieks Igors Mališkovs un DNB Bankas valdes priekšsēdētājs Osmunds Skars.

1.2. Turnīru organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukuma Viesturi sacensību komiteja.

1.3. Sacensību galvenā tiesnesis – Kārlis Eniņš.

2. Sacensību vieta un laiks

Labdarības turnīrs notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2013. gada 16. jūnijā.

3. Dalībnieki

3.1. Golfa spēlētāji, kuri vēlās piedalīties labdarības turnīrā un ar saviem ziedojumiem palīdzēt bērnam ar veselības traucējumiem, uzlabot veselību.

3.2.Turnīrā Dāmas un Kungi startē atsevišķās grupās ( amatieri un profesionāļi no 18 gadu vecuma)

3.3 Spēlētājiem 2013. gada HCP kartes obligātas.

3.4. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

4. Sacensību noteikumi un formāts

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem, golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem un šī turnīra speciāliem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1. Sitienu spēle 9 bedrītes.

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās.

4.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 3 stundas, vienas bedrītes izspēlei 20 minūtes.

4.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9. bedrītes utt.

4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājiem ir jāapstiprina sava dalība sacensībām līdz otrdienai, 11. jūnijam, plkst. 17.00, mob.tel. 26444390 vai pa e-pastu – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP un spēlētāju individuālām vēlmēm. Izloze notiek ceturtdien 13. jūnijā plkst. 17.00.

6. Starta laiks

6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi vienlaicīgi no visām bedrītēm plkst. 11.00. (4 spēlētāji no vienas bedrītes). Informācija - Viesturu laukumā vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

6. Starta laiks

6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi vienlaicīgi no visām bedrītēm plkst. 11.00. (4 spēlētāji no vienas bedrītes). Informācija - Viesturu laukumā vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Par sacensību dalības maksu, green fee un turnīra labo gaisotni un omulību gādā Viesturu īpašnieks un DnB Banka.

7.2. Par ziedojumiem turnīra laikā domā spēlētāji.

7.2.1. Kā pirmais ziedojums ir jāiemaksā pie reģistrācijas 20,- Ls apmērā.

7.3. Kā ziedojumi spēles laikā tiks pieņemti:

7.3.1. Uz jebkuras bedrītes Ls 10,- un vairāk, par iegādāto „muligānu”;

7.3.2. Uz jebkuras bedrītes Ls 5,- un vairāk, par „meža”, „auta”, „grāvja” bumbas vai slikta sitiena kompensāciju.

7.3.3. Uz jebkura grīna Ls 5,- par atkārtotu 2. un 3. puterējumi.

Sākot ar 4. atkārtoto puterējumu maksa par:

4. puterējumu – 10, - Ls;

5. puterējumu – 20, - Ls;

6. puterējumu – 30, - Ls, utt.

7.3.4. Jebkurā vietā uz laukuma Ls 2,- par bumbiņas stāvokļa uzlabošanu spēles kartes izvērstā platumā.

7.3.5. Var izmantot iepriekšējā sitiena bumbiņas vietu (izņemot grīnu).

7.3.6. Spēles laikā sodi pēc klasiskiem noteikumiem – 1 vai 2 soda punkti izņemot punktā 7.3.2. minētos, kuri var netikt pieskaitīti, bet aizstāt uz attiecīgi 10,- vai 20,- Ls.

7.3.7. Ziedojums tiek iemaksāts vai reģistrēts pirms attiecīgā sitiena.

7.3.8. Ziedojumu uzskaiti spēles gaitā veiks maršali – Davis Golf Style Academy labākie audzēkņi.

7.4. Saziedotā naudas summa tiks nodota Jaunmārupes novadā dzīvojošam bērnam veselības uzlabošanai.

8. Apbalvošana

8.1. Turnīra ceļojošais kauss un balvas uzvarētājiem no Viesturu īpašnieka, DNB Bankas balvu fonda un sponsoriem.

8.2. Apbalvo – OPEN – Sitienu spēlē 9 bedrītēs.

8.2.1. Kungi vienā grupā - 1.-3.vieta – balvas un sponsoru produkcijas grozi.

8.2.2. Dāmas vienā grupā – 1.-3.vieta - balvas un sponsoru produkcijas grozi

8.2.3. Balvas uzvarētājiem izgatavo SIA “Signum”

8.2.4. Sponsoru produkcijas 6 grozus piepildīs”

Preču zīme “Rundāle” – pārtikas produkti

Alus Nams – 2 L nefiltrētā alus pudele Brālis

Skotu viskijs Grant's – Ale Cask vai Sherry Cask Reserves pudele

Virši-A – dāvanu kartes degvielai 20,- LVL apmērā katrā grozā.

8.2.5. 4. vietas ieguvējam mierinājuma balvas: Kungiem Gruzīņu vīns no Elitas Gaveles, Dāmām: Planšetdators no Vjačeslava Kuziščina.

8.3. Ceļojošo kausu un galvenā sponsora DNB bankas balvu – dāvanu karti 200.- LVL golfa laukuma Viesturi golfa piederumu veikalā - Pro Shop, saņem uzvarētājs kopējā ieskaitē, dāvanu karte 50,-LVL vērtībā restorānā “Salve” iegūst 2. grupas uzvarētājs.

8.4. Uz katras no 9 bedrītēm, turnīra organizatori un sponsori apbalvo ar balvām dažādas nominācijas.

 

1. bedrīte

- tālākais pirmais sitiens farveja robežās

DNB Bankas balva

Iveta Eniņa

Dāvanu karte 50,- LVL golfa laukuma Viesturi golfa piederumu veikalā - Pro Shop

2. bedrīte

- tuvākais pirmais sitiens pie karoga uz grīna

Skotu viskijs Grant's

Grozs ar 3 pudelēm – Ale Cask, Sherry Cask Reserves un Grant's 12YO

3. bedrīte

- tuvākais pirmais sitiens pirms grāvja

farveja robežās kungiem

Maskavas golfa klubs

1 tee time divām personām

4. bedrīte

- tuvākais pirmais sitiens līdz karogam – varbūt pirms grīna – grīna platumā

Restorāns “Alberta 13”

Jurijs Šteinbuks

Dāvanu karte 50,- LVL vērtībā

5. bedrīte

- tālākais pirmais sitiens farveja robežās kungiem

SIA “Nidija”

Igor Shalin

Labas vakariņas ar vīnu 2 personām restorānā “Akvārijs”, Jūrmala

6. bedrīte

- tālākais pirmais sitiens aiz „grāvja” (ieplakas) sitot pa farveja robežām starp kokiem – farveja robežās

Veselības centrs 4

Ģirts Rēvalds

Dāvanu karte veselības uzlabošanai 25,- LVL

7. bedrīte

- tuvākais pirmais sitiens pie karoga uz grīna

Firma “Torgovij Gorod”

Victor Bogdanov

Acer planšetdators

8. bedrīte

- tālākais pirmais sitiens dāmām farveja robežās

Davis Golf Style Academy

Dāvis Puksts

 

Dāvanu karte 125,- LVL

9. berīte

- tuvākais pirmais precīzākais sitiens pie restorāna, bet ne tālāk kā grīna tālākā mala grīna platumā – farveja robežās

Restorāns "Vecmeita ar kaķi"

Arnis Bambāns

Rolands Pētersons

Dāvanu karte restorānā 5000,- santīmu vērtībā

8.5. Made-To-Measure uzvalks no salona Identity 800 LVL spēlētājam, kuram izdosies iesist ar tīru pirmo sitienu:

Hole in one – 2, 7 bedrītē.

Kā papildus balva šiem spēlētājam- atbrīvojums no „viskija” uzsaukšanas.

8.6. Svinīgi atzīmēsim arī turnīra lielāko mecenātu.

Piezīme:

1. Pirmais sitiens no izsitiena vietas var būt arī „muligāns” (izņemot Hole in one)

2. Visi tālākie sitieni – farveja robežās.

Golfa laukuma Viesturi Zaļais kauss OPEN 2013

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums Viesturi, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Kārlis Eniņš.

{/slider}

2. Sacensību laiks un vieta

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2013. gada 30. jūnijā.

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek Dāmu un Kungu konkurencē.

3.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.

3.3. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

4. Sacensību formāts un noteikumi

4.1.Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1. Handikapu spēle – Stableford. Spēlē 18 bedres.

4.2.2. Sacensības notiek 4 handikapa grupās,:

1. grupa – Dāmas – HCP 30.0 - 36.0

2. grupa – Dāmas – HCP 37.0 – 54.0

3.grupa – Kungi- HCP 0 – 30.0 – 36.0

4.grupa – Kungi – HCP 37.0 – 54.0

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās, Jaunieši ( līdz 12 gadiem ) – Sarkanās.

4.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz ceturtdienai, 27. jūnijam, plkst. 16.00, mob. tel. 26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 27. jūnijā plkst. 16.00.

6. Starta laiks

6.1.Starts notiks saskaņā ar izlozi sākot no plkst. 10:00 Informācija - www.golfs.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,-Ls.

7.2. Golfa kluba Viesturi biedriem 50% atlaide (2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.4. Green fee 15,-Ls. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem green fee bezmaksas.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo :

1. grupa - Dāmas - 1.-3.vieta

2. grupa - Dāmas - 1.-3.vieta

3. grupa – Kungi – 1.-3.vieta

4. grupa – Kungi - 1.-3.vieta

8.2. Apbalvo tālāko sitienu

Dāmām – 8./17.bedrite,

Kungiem – 5./14. bedrīte.

8.3. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītes, kā arī tuvāko sitienu 7./16. bedrītes.

8.4. Balvas no Golfa kluba Viesturi.

Torgovij Gorod kauss OPEN 2013

1. Vadība

1.1. Sacensību komitejas goda priekšsēdētājs Firmas „Torgovij Gorod” valdes priekšsēdētājs Viktors Bogdanovs.

1.2. Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums Viesturi, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Kārlis Eniņš.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2013. gada 7. jūlijā.

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek Dāmu un Kungu konkurencē .

3.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.

3.3. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

3.4. Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36.

4. Sacensību formāts un noteikumi

4.1.Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1. Spēlē 18 bedres.

4.2.2. Sacensības notiek 4 handikapa grupās,:

1. grupa – Dāmas – HCP 0-36.0 - Stableford

2. grupa – Kungi- HCP 0 – 18.4 – HCP netto

3. grupa – Kungi – HCP 18.5 – 36.0 – Stableford

4. grupa – Jaunieši- meitenes un zēni kopā, U-21 - HCP Netto

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās, Jaunieši ( līdz 12 gadiem ) – Sarkanās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

4.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

4.8. Sacensības tiek iekļautas LGF reitingā.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz ceturtdienai, 4. jūlijam, plkst. 16.00, mob. tel. 26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 4. jūlijā plkst. 16.00.

6. Starta laiks

6.1.Starts notiks saskaņā ar izlozi sākot no plkst. 10:00 Informācija -www.golfs.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,-Ls.

7.2. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.3. Green fee 15,-Ls. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem, Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo :

1. grupa - Dāmas - 1.-3.vieta

2. grupa – Kungi – 1.-3.vieta

3. grupa – Kungi - 1.-3.vieta

4. grupa – Jaunieši – 1.-3.vieta

8.2. Apbalvo tālāko sitienu (Jaunieši nepiedalās)

Dāmām – 8./17.bedrite,

Kungiem – 5./14. bedrīte.

8.3. Apbalvo tuvāko sitienu pie 2./11. bedrītes un pie 7./16. bedrītes.

Balvas tuvākiem sitieniem – plazmas televizori.

SIGNUM OPEN 2013

1. Vadība

1.1. Sacensību komitejas goda priekšsēdētājs SIA „SIGNUM” valdes priekšsēdētājs Vitālijs Upenieks.

1.2. Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums ,,Viesturi”, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Kārlis Eniņš.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2013. gada 14. jūlijā.

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek Dāmu un Kungu kopējā konkurencē .

3.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.

3.3. Dalībnieku skaits – 44 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

4. Sacensību formāts un noteikumi

4.1.Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1. Spēle 18 bedres.

4.2.2. Sacensības notiek 2 handikapa grupās:

1. grupa – Hcp 0-18.4 - sitienu spēle – Stroke - HCP netto

2. grupa –Hcp 18.5-36.0 - Stableford

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

4.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9. bedrītes utt.

4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

4.8. Sacensības tiek iekļautas LGF reitingā.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz ceturtdienai, 11. jūlijam, plkst. 17.00, mob.tel.26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013.gada 11. jūlijā plkst.17.00.

6. Starta laiks

6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi, ar kopēju startu plkst. 10:00 no rīta. Informācija - www.golfsviesturi.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,-Ls. Golfa kluba Viesturi biedriem 50% atlaide (2013.gada biedra kartes obligātas).

7.2. Viesturu laukuma sezonas karšu īpašnieki no green fee maksas ir atbrīvoti, pārējiem green fee 15.- Ls, Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns - Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo:

1. grupa - 1.-3. vieta

2. grupa –1.-3. vieta

8.2. Apbalvo tālāko sitienu

Dāmām – 8./17.bedrite

Kungiem – 5./14. bedrīte

8.3. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītes.

8.4. Apbalvo tuvāko sitienu 7./16. bedrītes.

8.5. Uzvarētāji saņems papildus vērtīgas balvas.

9. Viesturu Lielās Gada balvas ieskaite

9.1. Sacensības tiek iekļautas Viesturu Lielās Gada balvas ieskaitē.

9.2. Viesturu Lielās Gada balvas ieskaites punkti tiek piešķirti atbilstoši vietai stableford vērtējumā: Dāmas HCP 0-36,0, Kungi HCP 0-36,0.

Viesturu Baltijas kreiļu kauss 2013

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums Viesturi, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Kārlis Eniņš.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2013. gada 21. jūlijā.

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek Dāmu un Kungu konkurencē.

3.2. Sacensībās piedalās spēlētāji ar kreisās puses - kreiļu – golfa nūjām.

3.3. Spēlētājiem 2013. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.

3.4. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

3.5. Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36.

4. Sacensību formāts un noteikumi

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1. Spēlē 18 bedres.

4.2.2. Sacensības notiek 2 handikapa grupās,:

1. grupa – Dāmas – HCP 0-36.0 - Stableford

2. grupa – Kungi- HCP 0 – 36.0 – Stableford

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās, Jaunieši ( līdz 12 gadiem ) – Sarkanās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

4.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz ceturtdienai, 18. jūlijam, plkst. 16.00, mob. tel. 26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 18. jūlijā plkst. 16.00.

6. Starta laiks

6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi sākot no plkst. 10:00 Informācija -www.golfs.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,- Ls.

7.2. Golfa kluba Viesturi biedriem 50% atlaide (2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.4. Green fee 15,- Ls. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem, Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo :

1. grupa - Dāmas - 1.-3.vieta

2. grupa – Kungi – 1.-3.vieta

8.2. Apbalvo tālāko sitienu

Dāmām – 8./17.bedrite,

Kungiem – 5./14. bedrīte.

8.3. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītes, kā arī tuvāko sitienu 7./16. bedrītes.

8.4. Balvas no Golfa kluba Viesturi.

8.5. Pārsteiguma balvas no kluba sponsoriem.

Golfa kluba Viesturi čempionāts 2013

1. Vadība

1.1. Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukuma Viesturi sacensību komiteja.

1.2. Sacensību galvenais tiesnesis – Kārlis Eniņš.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi 2013. gada 28. jūlijā.

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek Dāmu un Kungu konkurencē.

3.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP kartes obligātas.

3.3. Dalībnieku skaits – 88 (reģistrācija apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

3.4. Aicināti piedalīties arī profesionāļi (atsevišķā ieskaitē – dāmas un kungi vienā grupā).

4. Sacensību formāts un noteikumu

4.1.Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1. STROKE OPEN 18 bedrītes.

Sitienu spēle 18 bedrītes. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, tad uzvarētājs tiek noskaidrots “ pēkšņās nāves “pārspēlē. Pārspēle notiek 9.bedrītē, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

Vērtē - Dāmas

- Kungus

4.2.2 Atsevišķi tiks vērtēti ,,Golfa kluba Viesturi’’ biedri. Sitienu spēle (Stroke) 18 bedrītes. Golfa kluba Viesturi 2013.gada biedru karte obligāta.

Dāmas (no 19 g. – 49 g.)

Kundzes (no 50 g.)

Kungi (no 19 g.- 54 g.)

Seniori (no 55 g.)

Jaunieši (līdz 18 g.)

Jaunietes (līdz 18 g.)

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori (no 55 gadiem) – Zilās.

4.4. Latvijas Junioru izlases dalībnieki spēlē no Dzeltenajām (puiši) un Zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

4.5. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas (vienas bedrītes izspēlei 15 min.). Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.6. Sacensības tiek iekļautas LGF reitingā.

4.7. Čempionāta dalībniekiem nav atļauts spēlēt uz laukuma –sacensību dienā pirms sacensību kārtas vai pārspēles.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2013. gada25. jūlijam plkst. 16.00 Golfa laukuma Viesturi recepcijā vai pa mob. tel. 26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 25.jūlijā plkst. 16.00.

5.3. Kluba biedri - kundzes, seniori, jaunieši un jaunietes piesakoties deklarē, kurā vecuma grupā startēs.

6. Starta laiks

6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi no 01.bedrītes. Informācijawww.golfs.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,-Ls. Golfa kluba Viesturi biedriem 50% atlaide ( 2013.gada biedra kartes obligātas).

7.2. Green fee 15,-, Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem, Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

8. Apbalvošana

Balvas no golfa kluba Viesturi

Apbalvo – STROKE OPEN Sitienu spēle 18 bedrītes

Dāmas: 1.- 3.vieta

Kungi: 1.- 3.vieta

Atsevišķi tiks apbalvoti – GOLFA KLUBA VIESTURI biedri. STROKE Sitienu spēle 18bedrītes.

Dāmas (no 19 g.- 49 g.) 1.-3. vieta

Kundzes (no 50 g.) 1.- 3. vieta

Kungi (no 19 g.-54 g.) 1.- 3. vieta

Seniori (no 55 g.) 1.- 3. vieta

Jaunieši (līdz 18 g) 1.- 3. vieta

Jaunietes (līdz 18 g.) 1.- 3. vieta

9.Viesturu Lielās Gada balvas ieskaite

9.1. Sacensības tiek iekļautas Viesturu Lielās Gada balvas ieskaitē.

9.2. Viesturu Lielās Gada balvas ieskaites punkti tiek piešķirti atbilstoši vietai stableford vērtējumā: Dāmas HCP 0-36,0, Kungi HCP 0-36,0.

Davis Golf Style Academy kauss OPEN 2013

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums Viesturi, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Kārlis Eniņš.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2013. gada 4. augustā.

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek Dāmu un Kungu konkurencē .

3.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.

3.3. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

3.4.Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36.

4. Sacensību noteikumi un formāts

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1. Spēlē 18 bedres.

4.2.2. Sacensības notiek 3 handikapa grupās,:

1. grupa – Dāmas – HCP 0-36.0 - Stableford

2. grupa – Kungi- HCP 0 – 18.4 – HCP netto

3. grupa – Kungi – HCP 18.5 – 36.0 – Stableford

4. grupa – Jaunieši- meitenes un zēni kopā, U-21 - HCP Netto

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās, Jaunieši ( līdz 12 gadiem ) – Sarkanās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

4.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

4.8. Sacensības tiek iekļautas LGF reitingā.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz ceturtdienai, 1.augustam, plkst. 16.00, mob. tel. 26444390. Anketa pieteikumam atrodama ŠEIT

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 1. augustā plkst.16.00.

6. Starta laiks

6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi sākot no plkst. 10:00 Informācija -www.golfs.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,-Ls.

7.2. Golfa kluba Viesturi biedriem 50% atlaide (2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.4. Green fee 15,-Ls. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem, Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo :

1. grupa - Dāmas - 1.-3. vieta

2. grupa – Kungi – 1.-3. vieta

3. grupa – Kungi - 1.-3. vieta

4. grupa – Jaunieši – 1.-3. vieta

8.2. Apbalvo tālāko sitienu (Jaunieši nepiedalās)

Dāmām – 8./17.bedrite,

Kungiem – 5./14. bedrīte.

8.3. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītes, kā arī tuvāko sitienu 7./16. bedrītes.

8.4. Balvas no Golfa kluba Viesturi.

9. Lielās Gada balvas ieskaite

9.1. Sacensības tiek iekļautas Viesturu Lielās Gada balvas ieskaitē.

9.2. Viesturu Lielās Gada balvas ieskaites punkti tiek piešķirti atbilstoši vietai stableford vērtējumā: Dāmas HCP 0-36,0, Kungi HCP 0-36,0.

Latvijas senioru čempionāts 2013

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina LGF apstiprināta Latvijas senioru čempionāta sacensību orgkomiteja. Sacensību galvenais tiesnesis – Kārlis Eniņš.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi sestdien, 17. augustā un svētdien, 18. augustā.

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek Kungu un Dāmu konkurencē.

3.2. Kungi vecāki par 55 gadiem un Dāmas vecākas par 50 gadiem, sacensību dienā.

Kungiem - Pirmā grupa 55+

Otrā grupa 65+

Dāmām - Viena grupa 50+

3.3. Maksimālais dalībnieku skaits – 44.

3.4. Spēlētājiem 2013. gada HCP kartes obligātas.

4. Sacenību formāts un noteikumi

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā St. Andrews Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem, golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sitienu spēle kungiem-36 bedrītes (stroke). Sitienu spēle, pirmajā dienā 18 un otrajā dienā 18 bedrītes. Kungi spēlē no zilām izsitienu vietām.

4.3. Sitienu spēle dāmām – 18 bedrītes (stroke).

4.4. Dāmas spēlē vienu dienu – svētdien, 18. augustā no sarkanām izsitienu vietām.

4.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

4.6. Sacensību laiks vienai spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.7. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.8. Trenēties laukumā pirmajā dienā pirms un pēc spēles un otrajā dienā pirms spēles nav atļauts.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2013.gada 15.augustam plkst.16.00 Golfa laukuma Viesturi recepcijā vai pa tel. 26444390. Pieteikuma atnketa atrodama ŠEIT

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013.gada 15.augustā plkst.16.00. Izloze otrai dienai notiek stundu pēc pirmās sacensību dienas rezultātu apkopošanas. Otrās dienas flaitu kārtība attiecīgi pēc pirmās dienas rezultātiem. Pirmais flaits no rīta ar lielāko stroke skaitu.

6. Starta laiki

6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi no 1. bedrītes sākot no plkst. 10:00.

6.2. Reģistrācija ne vēlāk kā 30 minūtes pirms starta.

6.3. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz startu.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam katru dienu 15,- Ls.

7.2. Golfa kluba Viesturi biedriem 50% atlaide ( 2013.gada biedru kartes obligātas).

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.4. Green fee 15,- Ls katru dienu. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem Green fee par brīvu.

8. Apbalvošana

8.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji pirmā, otrā kungu un dāmu grupā saņem Latvijas Golfa Federācijas medaļas un balvas.

8.2. Latvijas čempiona nosaukumu un Latvijas Golfa Federācijas kausus saņem absolūto rezultātu ieguvēji kungu un dāmu konkurencē.

Golfa laukuma Viesturi Mārupes novada kauss 2013

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums Viesturi, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Kārlis Eniņš.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2013. gada 25. augustā.

3. Dalībnieki

3.1.Sacensības notiek Dāmu un Kungu konkurencē.

3.2 Spēlētājiem 2013. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.

3.3. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

3.4.Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36.

4. Sacensību noteikumi un formāts

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1. Spēlē 18 bedres.

4.2.2. Sacensības notiek 3 handikapa grupās,:

1. grupa – Dāmas – HCP 0-36.0 - Stableford

2. grupa – Kungi- HCP 0 – 18.4 – HCP netto

3. grupa – Kungi – HCP 18.5 – 36.0 – Stableford

4. grupa – Jaunieši- meitenes un zēni kopā, U-21 - HCP Netto

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās, Jaunieši ( līdz 12 gadiem ) – Sarkanās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

4.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

4.8. Sacensības tiek iekļautas LGF reitingā.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz ceturtdienai, 22. augustam, plkst. 16.00, mob. tel. 26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 22. augustā plkst. 16.00.

6. Starta laiks

6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi sākot no plkst. 10:00 Informācija - www.golfs.lv vai mob.tel.26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,- Ls.

7.2. Golfa kluba Viesturi biedriem 50% atlaide (2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.4. Green fee 15,- Ls. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem, Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo :

1. grupa - Dāmas - 1.-3.vieta

2. grupa – Kungi – 1.-3.vieta

3. grupa – Kungi - 1.-3.vieta

4. grupa – Jaunieši – 1.-3.vieta

8.2. Apbalvo tālāko sitienu (Jaunieši nepiedalās)

Dāmām – 8./17.bedrite,

Kungiem – 5./14. bedrīte.

8.3. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītes, kā arī tuvāko sitienu 7./16. bedrītes.

8.4. Balvas no Golfa kluba Viesturi.

9. Viesturu Gada balvas ieskaite

9.1. Sacensības tiek iekļautas Viesturu Lielās Gada balvas ieskaitē.

9.2. Viesturu Lielās Gada balvas ieskaites punkti tiek piešķirti atbilstoši vietai stableford vērtējumā: Dāmas HCP 0-36,0, Kungi HCP 0-36,0.

Viesturu laukuma Veselības centra 4 kauss

1. Vadība

1.1. Sacensības organizē Veselības centrs 4. Orgkomitejas priekšsēdētājs - Ģirts Rēvalds.

1.2. Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukuma “Viesturi” sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Dāvis Puksts.

2. Sacensību vieta un laiks

2.1. Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi.

2.2. Spēlētājiem 2013.gada HCP kartes obligātas.

2.3. Sacensības notiek:

– svētdien , 08. septembrī – Scramble Neto (6 pirmie sitieni no tee katram).

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek Dāmu, Kungu un Jauniešu konkurencē . 

3.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.

3.3. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa – medicīnas darbiniekiem priekšroka).

3.4. Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36.

4. Sacensību formāts un noteikumi

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1. Spēlē 18 bedres. 

4.2.2. Sacensības notiek 4 handikapa grupās,:

1. grupa – Dāmas – HCP 0-36.0 - Stableford

2. grupa – Kungi- HCP 0 – 15.4 – Stableford

3. grupa – Kungi – HCP 15.5 – 36.0 – Stableford

4. grupa – Jaunieši- meitenes un zēni kopā, U-21- 0-36.0 - Stableford

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās, Jaunieši ( līdz 12 gadiem ) – Sarkanās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

4.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes. 

4.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.  

4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

4.8. Sacensības tiek iekļautas LGF reitingā.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz ceturtdienai, 5. septembrim, plkst. 16.00, mob.tel. 26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 5. septembrī plkst. 16.00.

6. Starta laiks

6.1.Starts notiks saskaņā ar izlozi sākot no plkst. 10:00 Informācija -  www.golfs.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,-Ls.

Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.2. Golfa Kluba Viesturi biedriem 50% atlaide ( 2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Viesturu laukuma sezonas karšu īpašnieki no green fee maksas ir atbrīvoti, pārējiem green fee 15,- Ls.

7.4. Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo :

     1. grupa - Dāmas - 1.-3. vieta

     2. grupa – Kungi – 1.-3. vieta

     3. grupa – Kungi - 1.-3. vieta

     4. grupa – Jaunieši – 1.-3. vieta

8.2. Apbalvo tālāko sitienu (Jaunieši nepiedalās)

Dāmām – 8./17.bedrite, 

Kungiem – 5./14. bedrīte.

8.3. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītes, kā arī tuvāko sitienu 7./16. bedrītes.

8.4. Balvas no Veselības centra 4 un Golfa kluba Viesturi.

8.4.1. Speciālās balvas uzvarētājiem no Golfa kluba Viesturi sponsoriem.

8.4.2. Speciālas balvas spēlētājiem – uzvarētājiem – medicīnas darbinieku konkurencē no Veselības centra 4.

Golfa laukuma Viesturi Baltic Beach Hotel Open 2013

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums Viesturi, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Dāvis Puksts.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2013. gada 15. septembrī.

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek Dāmu, Kungu un Jauniešu konkurencē. 

3.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.

3.3. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa – Dāmām priekšroka).

3.4. Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36. 

4. Sacensību formāts un noteikumi

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

     4.2.1. Spēlē 18 bedres. 

     4.2.2. Sacensības notiek 6 handikapa grupās:

           1. grupa – Dāmas – HCP 0-24.4 – Stableford

           2. grupa – Dāmas – HCP 24.5-36.0 – Stableford

           3. grupa – Kungi- HCP 0 – 24.4 – HCP netto

           4. grupa – Kungi – HCP 24.5 – 36.0 – Stableford

           5. grupa – Jaunietes, U-21 – HCP 0 – 36.0 – (16-21 gads) - HCP Netto

           6. grupa – Jaunieši, U-21 –HCP 0– 36.0 – (16-21 gads) - HCP Netto

4.3. Atsevišķa ieskaite Dāmām – Latvijas Sieviešu golfa kluba biedrēm – sezonas noslēguma turnīra vērtējumā 1. un 2. grupā.

4.4. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās.Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

4.5. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes. 

4.6. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.  

4.7. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.8. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

4.9. Sacensības tiek iekļautas LGF reitingā.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1.Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz ceturtdienai, 12. septembrim, plkst. 16.00, mob. tel. 26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 12. septembrī plkst. 16.00.

6. Starta laiks

6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi sākot no plkst. 10:00 Informācija - www.golfs.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,-Ls.

7.2. Golfa kluba Viesturi biedriem 50% atlaide (2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.4. Green fee 12,-Ls. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem, Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo :

     1. grupa - Dāmas - 1.-3. vieta

     2. grupa - Dāmas - 1.-3. vieta

     3. grupa – Kungi – 1.-3. vieta

     4. grupa – Kungi - 1.-3. vieta

     5. grupa – Jaunietes – 1.-3. vieta

     6. grupa – Jaunieši – 1.-3. vieta

8.2. Apbalvo tālāko sitienu 

Dāmām – 8./17.bedrite (sarkanās izsitienu vietas), 

Kungiem – 5./14. bedrīte (dzeltenās izsitienu vietas).

8.3. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītes, kā arī tuvāko sitienu 7./16. bedrītes.

9. Balvas

9.1. Katras grupas 1.vietas ieguvējs saņem galvenā sponsora – Baltic Beach Hotel vienu no sešām balvām - dāvanu karti 280. – LVL vērtībā – viena nakts „Luxury Terrace room for 2 persons”.

9.2. Katras grupas 2. un 3. vietas, kā arī tuvāko un tālāko sitienu ieguvēji saņem balvas no Golfa kluba Viesturi un Golfa laukuma Viesturi sponsoriem.

9.3. Latvijas Sieviešu golfa klubs papildus apbalvos 1., 2. un 3. vietas ieguvējas Sieviešu golfa kluba dalībnieču konkurencē:

      Dāmas – HCP – 0 – 24.4 – Stableford

      Dāmas – HCP – 24.5 – 36.0 – Stableford.

Viesturu Izaicinājuma kauss OPEN 2013

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums Viesturi, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Dāvis Puksts.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2013. gada 22. septembrī.

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek Dāmu un Kungu konkurencē .

3.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.

3.3. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

3.4. Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36.

4. Sacensību formāts un noteikumi

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1. Spēlē 18 bedres.

4.2.2. Sacensības notiek 3 handikapa grupās,:

1. grupa – Dāmas – HCP 0-36.0 - Stableford

2. grupa – Kungi- HCP 0 – 18.4 – HCP netto

3. grupa – Kungi – HCP 18.5 – 36.0 – Stableford

4. grupa – Jaunieši- meitenes un zēni kopā, U-21 - HCP Netto

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās, Jaunieši ( līdz 12 gadiem ) – Sarkanās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

4.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

4.8. Sacensības tiek iekļautas LGF reitingā.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1.Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz ceturtdienai, 19. septembrim, plkst. 16.00, mob.tel.26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 19. septembrī plkst. 16.00.

6. Pieteikšanās un izloze

6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi sākot no plkst. 10:00 Informācija -www.golfs.lv vai mob.tel.26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,- Ls.

7.2. Golfa kluba Viesturi biedriem 50% atlaide (2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.4. Green fee 15,- Ls. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem, Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo :

     1. grupa - Dāmas - 1.-3.vieta

     2. grupa – Kungi – 1.-3.vieta

     3. grupa – Kungi - 1.-3.vieta

     4. grupa – Jaunieši – 1.-3.vieta

8.2. Apbalvo tālāko sitienu (Jaunieši nepiedalās)

Dāmām – 8./17.bedrite,

Kungiem – 5./14. bedrīte.

8.3. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītes, kā arī tuvāko sitienu 7./16. bedrītes.

8.4. Balvas no Golfa kluba Viesturi.

9. Viesturu Lielās gada balvas ieskate

9.1. Sacensības tiek iekļautas Viesturu Lielās Gada balvas ieskaitē.

9.2. Viesturu Lielās Gada balvas ieskaites punkti tiek piešķirti atbilstoši vietai stableford vērtējumā: Dāmas HCP 0-36,0, Kungi HCP 0-36,0..

Golfa kluba Viesturi Prezidenta kauss OPEN 2013 sadarbībā ar Grant's

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukuma ,,Viesturi” sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Dāvis Puksts.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2013. gada 29. septembrī.

3. Dalībnieki

3.1. Spēlētājiem 2013. gada HCP kartes obligātas.

3.2. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

3.3. Aicināti piedalīties arī profesionāļi (atsevišķā ieskaitē – dāmas un kungi vienā grupā).

4. Sacensību formāts un noteikumi

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Senterdrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Spēles formāts – komandas sacensības, Scramble Neto 18 bedres – 6 pirmie sitieni no tee katram spēlētājam.

Komandā 2 spēlētāji.

4.3. Spēlētājiem līdz 18 gadu vecumam turnīrā spēlēt nav vēlams.

4.4. Komandas kopējais HCP ir 30% no abu spēlētāju HCP summas, bet kura nevar būt lielāka par 60. Komandai, kurai HCP summa ir lielāka par 60, aprēķiniem pieņem HCP 60.

4.5. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas– Sarkanās, Seniori (no 55 gadiem) – Zilās.

4.6. Spēlētāji ar HCP virs 36 sacensībās var piedalīties ar HCP 36.

4.7. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.8. Ja vairākas komandas dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts komanda ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

4.9. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.10. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2013. gada 26. septembrī, plkst. 17.00, mob. tel. 26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 26. septembrī plkst. 17.00.

6. Starta laiks

6.1.Starts notiks saskaņā ar izlozi. Informācija -www.golfs.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam – 15,- Ls/21,34 Eur.

7.2. Golfa Kluba Viesturi biedriem 50% atlaide ( 2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.4. Green fee 15, - Ls/21,34 Eur. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem, Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

8. Apbalvošana

8.1. Balvas saņem komandas, kuras iegūs 1., 2., un 3. vietu.

8.2. Profesionāļu grupā balvas saņem komanda, kura ieguvusi 1.vietu.

8.3. Pirmās vietas ieguvēju vārdi tiek iegravēti uz ceļojošo “Prezidenta kausa” pamatnēm.

8.4. Apbalvo tālāko sitienu

     Dāmām – 8./17.bedrite

     Kungiem – 5./14. bedrīte

8.5. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītes.

8.6. Apbalvo tuvāko sitienu 7./16. bedrītes.

8.7. Balvas no skotu viskija Grant's.

Viesturu Restorāna kauss

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums Viesturi, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Dāvis Puksts.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi svētdien, 2013. gada 6. oktobrī.

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek Dāmu un Kungu konkurencē.

3.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.

3.3. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

3.4. Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36.

4. Sacensību formāts un noteikumi

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1. Spēlē 18 bedres.

4.2.2. Sacensības notiek 3 handikapa grupās,:

     1. grupa – Dāmas – HCP 0-36.0 - Stableford

     2. grupa – Kungi- HCP 0 – 18.4 – HCP netto

     3. grupa – Kungi – HCP 18.5 – 36.0 – Stableford

     4. grupa – Jaunieši- meitenes un zēni kopā, U-21 - HCP Netto

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās, Jaunieši ( līdz 12 gadiem ) – Sarkanās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

4.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

4.8. Sacensības tiek iekļautas LGF reitingā.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz ceturtdienai, 3. oktobrim, plkst. 16.00, mob. tel. 26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 3. oktobrī plkst. 16.00.

6. Starta laiks

6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi sākot no plkst. 10:00 Informācija www.golfs.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,-Ls/21,34 Eur.

7.2. Golfa kluba Viesturi biedriem 50% atlaide (2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.4. Green fee 15,-Ls/21,34 Eur. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem, Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo :

     1. grupa - Dāmas - 1.-3.vieta

     2. grupa – Kungi – 1.-3.vieta

     3. grupa – Kungi - 1.-3.vieta

     4. grupa – Jaunieši – 1.-3.vieta

8.2. Apbalvo tālāko sitienu (Jaunieši nepiedalās)

     Dāmām – 8./17.bedrite,

     Kungiem – 5./14. bedrīte.

8.3. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītes, kā arī tuvāko sitienu 7./16. bedrītes.

8.4. Apbalvo katru bedrīti ar atsevišķām balvām: 

      1. bedrīte - Kas par desām?!!!....

      2. bedrīte - Vodka - siļodka

      3. bedrīte - Puslitrs naudas

      4. bedrīte - Zaikins

      5. bedrīte - Sveiciens no sera Ričarda Hennessy

      6. bedrīte - Kaķis maisā

      7. bedrīte - Siera ģīmis

      8. bedrīte - anīvabal - ELEDUP

      9. bedrīte - sac de pommes de terre. 

8.4. Balvas no Viesturu kluba restorāna „Vecmeita ar kaķi” un Golfa kluba Viesturi.

8.5. GRAND PRIX dāvana labākajam STROKE dāvanu karte no restorāna 7000 EURO centu vērtībā. 

8.6. Hole in one - vēsturisks, Latvijā ražots divtaktu spēkrats. 

Viesturu laukuma Dzelteno lapu pāru kauss

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukuma “Viesturi” sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Dāvis Puksts.

2. Sacensību vieta un laiks

2.1. Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi.

2.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP kartes obligātas.

2.3. Sacensības notiek:

– svētdien , 13. oktobrī – Scramble Neto (6 pirmie sitieni no tee katram).

3. Sacensību formāts un noteikumi

3.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Senterdrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

3.2. Spēles formāts – komandas sacensības 18 bedres.

- Pāru kauss – komanda 2 spēlētāji.

3.3. Komandu kopējais HCP ir 30% no abu spēlētāju HCP summas, bet kura nevar būt lielāka par 60. Komandai, kurai HCP summa ir lielāka par 60, aprēķiniem pieņem HCP 60.

3.4. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori (no 55 gadiem) – Zilās, Jaunieši (līdz 12 gadiem) – Sarkanās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

3.5. Sacensību laiks vienai spēlētāju grupai vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

3.6. Spēlētāji ar HCP virs 36 sacensībās var piedalīties ar HCP 36.

3.7. Piedalās tikai amatieri.

3.8. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

3.9. Komandas – kuras sastāvā ir divi jaunieši līdz 21 gadam, startē atsevišķā ieskaitē.

4. Vietu dalīšana

Ja vairākas komandas dala pirmo, otro vai trešo vietu, uzvar komanda ar zemāko HCP. Ja HCP, vienādi notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, pārspēle tiek atkārtota.

5. Starta laiks

Starts plkst. 10.00 vienlaicīgi no visām bedrītēm saskaņā ar izlozi. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

6. Pieteikšanās un dalībnieku skaits

6.1. Dalībnieku skaits – 48.

6.2. Pieteikšanās sacensībām līdz 10. oktobrim, plkst. 17.00. Pieteikšanās Golfa laukumā Viesturi. Tel. 26444390

6.3. Izloze notiks 10. oktobrī, plkst. 17.00.

7. Dalības maksa un apbalvošana

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,- Ls/21,34 Eur.

Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.2. Golfa Kluba Viesturi biedriem 50% atlaide ( 2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Viesturu laukuma sezonas karšu īpašnieki no green fee maksas ir atbrīvoti, pārējiem green fee 15.- Ls/21,34 Eur.

7.4. Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

7.5. Balvas saņem komandas, kuras iegūs- 1., 2., un 3. vietu.

7.6. Apbalvo tālāko sitienu Kungiem – 5./14. bedrītē, Dāmām – 8./17. bedrītē.

7.7. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītē un 7./16. bedrītē.

7.8. Balvas no Golfa kluba Viesturi.

Viesturu pēdējo cerību kauss

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums Viesturi, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Dāvis Puksts.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi sestdien, 2013. gada 20. oktobrī.

3. Dalībnieki

3.1. Sacensības notiek Dāmu un Kungu konkurencē.

3.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.

3.3. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

3.4. Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36.

4. Sacensību formāts un noteikumi

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

4.2. Sacensību formāts

4.2.1. Spēlē 18 bedres.

4.2.2. Sacensības notiek 3 handikapa grupās,:

1. grupa – Dāmas – HCP 0-36.0 - Stableford

2. grupa – Kungi- HCP 0 – 18.4 – HCP netto

3. grupa – Kungi – HCP 18.5 – 36.0 – Stableford

4. grupa – Jaunieši- meitenes un zēni kopā, U-21 - HCP Netto

4.3. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori ( no 55 gadiem ) – Zilās, Jaunieši ( līdz 12 gadiem ) – Sarkanās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

4.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

4.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.

4.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.

4.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

4.8. Sacensības tiek iekļautas LGF reitingā.

5. Pieteikšanās un izloze

5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz ceturtdienai, 17. oktobrim, plkst. 16.00, mob. tel. 26444390.

5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP. Izloze notiek 2013. gada 17. oktobrī plkst. 16.00.

6. Starta laiks

6.1.Starts notiks saskaņā ar izlozi sākot no plkst. 10:00 Informācija - www.golfs.lv vai mob. tel. 26444390.

6.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

7. Dalības maksa

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,-Ls/21,34 Eur.

7.2. Golfa kluba Viesturi biedriem 50% atlaide (2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.4. Green fee 15,-Ls/21,34 Eur. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem, Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo :

     1. grupa - Dāmas - 1.-3.vieta

     2. grupa – Kungi – 1.-3.vieta

     3. grupa – Kungi - 1.-3.vieta

     4. grupa – Jaunieši – 1.-3.vieta

8.2. Apbalvo tālāko sitienu (Jaunieši nepiedalās)

     Dāmām – 8./17.bedrīte,

     Kungiem – 5./14. bedrīte.

8.3. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītes, kā arī tuvāko sitienu 7./16. bedrītes.

8.4. Balvas no Golfa kluba Viesturi.

Viesturu laukuma Sezonas noslēguma pāru kauss OPEN 2013

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukuma “Viesturi” sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Dāvis Puksts.

2. Sacensību vieta un laiks

2.1. Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi.

2.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP kartes obligātas.

2.3. Sacensības notiek:

– svētdien, 27. oktobrī – Scramble Neto.

3. Sacensību formāts un noteikumi

3.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Senterdrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem. 

3.2. Spēles formāts – komandas sacensības 18 bedres.

Pāru kauss – komanda 2 spēlētāji.

3.3. Komandu kopējais HCP ir 30% no abu spēlētāju HCP summas, bet kura nevar būt lielāka par 60. Komandai, kurai HCP summa ir lielāka par 60, aprēķiniem pieņem HCP 60.

3.4. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori (no 55 gadiem) – Zilās, Jaunieši (līdz 12 gadiem) – Sarkanās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

3.5. Sacensību laiks vienai spēlētāju grupai vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

3.6. Spēlētāji ar HCP virs 36 sacensībās var piedalīties ar HCP 36.

3.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

3.8. Komandas –  kuras sastāvā ir divi jaunieši līdz 21 gadam, startē atsevišķā ieskaitē.

4. Vietu dalīšana

Ja vairākas komandas dala pirmo, otro vai trešo vietu, uzvar komanda ar zemāko HCP. Ja HCP, vienādi notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, pārspēle tiek atkārtota.

5. Starta laiks

Starts plkst.10.00 vienlaicīgi no visām bedrītēm saskaņā ar izlozi. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

6. Pieteikšanās un dalībnieku skaits

6.1. Dalībnieku skaits – 48.

6.2. Pieteikšanās sacensībām līdz 24. oktobrim, plkst. 17.00. Pieteikšanās Golfa laukumā Viesturi. Tel. 26444390

6.3. Izloze notiks 24. oktobrī, plkst. 17.00.

7. Dalības maksa un apbalvošana

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15,-Ls/ 21,34 Eur.

Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.2. Golfa Kluba Viesturi biedriem 50% atlaide ( 2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Viesturu laukuma sezonas karšu īpašnieki no green fee maksas ir atbrīvoti, pārējiem green fee 15,- Ls/21,34 Eur.

7.4. Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

7.5. Balvas saņem komandas, kuras iegūs- 1., 2., un 3. vietu.

7.6.Apbalvo tālāko sitienu Kungiem – 5./14. bedrītē, Dāmām – 8./17. bedrītē. 

7.7. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītē un 7./16. bedrītē.

7.8. Balvas no Golfa kluba Viesturi.

Golfa laukuma Viesturi 307. dienas Pāru kauss

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukuma “Viesturi” sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Dāvis Puksts.

2. Sacensību vieta un laiks

2.1. Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi.

2.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP kartes obligātas.

2.3. Sacensības notiek: Svētdien, 3. novembrī.

3. Sacensību formāts un noteikumi

3.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Senterdrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem. 

3.2. Spēles formāts – komandas sacensības 18 bedres, GREENSOME NETTO.

       -  Pāru kauss – komanda 2 spēlētāji.

      - Abiem partneriem jāizsit no izsitiena vietas. Tad partneri izvēlas labāko no abiem izsitieniem un no tās pozīcijas atlikušo bedrītes daļu spēlē pamīšus. Otro sitienu bedrītē izdara tas golferis, kura bumba netika izvēlēta.

3.3. Komandu kopējais HCP ir 30% no abu spēlētāju HCP summas, bet kura nevar būt lielāka par 60. Komandai, kurai HCP summa ir lielāka par 60, aprēķiniem pieņem HCP 60.

3.4. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori (no 55 gadiem) – Zilās, Jaunieši (līdz 12 gadiem) – Sarkanās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

3.5. Sacensību laiks vienai spēlētāju grupai vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

3.6. Spēlētāji ar HCP virs 36 sacensībās var piedalīties ar HCP 36.

3.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

3.8. Jaunieši un profesionāļi startē kopējā ieskaitē ar pārējiem.

4. Vietu dalīšana

4.1. Uzvar komanda ar zemāko Netto rezultātu ( Stroke – HCP )

4.2. Ja vairākas komandas dala pirmo, otro vai trešo vietu, uzvar komanda ar zemāko HCP. Ja HCP, vienādi notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, pārspēle tiek atkārtota.

5. Starta laiks

5.1. Starts plkst.10.00 vienlaicīgi no visām bedrītēm saskaņā ar izlozi. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

6. Pieteikšanās un dalībnieku skaits

6.1. Dalībnieku skaits – 48.

6.2. Pieteikšanās sacensībām līdz 31. oktobrim, plkst.17.00. Pieteikšanās Golfa laukumā Viesturi. Tel. 26444390.

6.3. Izloze notiks 31. oktobrī, plkst. 17.00.

7. Dalības maksa un apbalvošana

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15 LVL/21,34 EUR.

 Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.2. Golfa Kluba Viesturi biedriem 50% atlaide ( 2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Viesturu laukuma sezonas karšu īpašnieki no green fee maksas ir atbrīvoti, pārējiem green fee 15 LVL/21,34 EUR.

7.4. Latvijas junioru izlasei un „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

7.5. Balvas saņem komandas, kuras iegūs- 1., 2., un 3. vietu.                                          

7.6. Apbalvo tālāko sitienu Kungiem – 5./14. bedrītē, Dāmām – 8./17. bedrītē. 

7.7. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītē un 7./16. bedrītē.

7.8. Balvas no Golfa kluba Viesturi.

7.8.1. Speciālās balvas uzvarētājiem no Viesturu laukuma.

Mārtiņdienas kauss 2013

1. Vadība

Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukuma “Viesturi” sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Dāvis Puksts.

2. Sacensību vieta un laiks

2.1. Sacensības notiek Golfa laukumā Viesturi.

2.2. Spēlētājiem 2013. gada HCP kartes obligātas.

2.3. Sacensības notiek: Svētdien, 10. novembrī

3. Sacensību formāts un noteikumi

3.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Senterdrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.

3.2. Spēles formāts – komandas sacensības 18 bedres, CHAPMAN SYSTEM.

- Pāru kauss – komanda 2 spēlētāji.

- Sacensību formāts: Pasaulē šo formātu pazīst kā Chapman System vai Pinhurst 2 person scramble. Komandā ir 2 spēlētāji. Abi spēlētāji veic tee sitienus. Pēc tam A spēlētājs dodas pie B spēlētāja bumbas, bet B spēlētājs pie A spēlētāja bumbas. Pēc otrajiem sitieniem komanda nosaka bumbu, ko spēlēs tālāk (kā labāko). Ja tiek izvēlēta A spēlētāja bumba, tad trešo sitienu veic B spēlētājs. Ja pēc otrā sitiena kā labākā tiek izvēlēta B spēlētāja bumba, tad trešo sitienu veic A spēlētājs. Pēc otrā sitiena spēlē paliek tikai viena bumba. Tālāk bumbas izspēle notiek pamīšus , līdz tā tiek raidīta mērķī – bedrītē. Sacensībās uzvar komanda (pāris), kas veic vismazāk sitienus, izspēlējot 18 bedrītes, atņemot no kopējā sitienu skaita pāra HCP.

3.3. Komandas kopējais HCP ir 40% no abu spēlētāju HCP summas, bet kura nevar būt lielāka par 60. Komandai, kurai HCP summa ir lielāka par 60, aprēķiniem pieņem HCP 60.

3.4. Tee: Kungi – Dzeltenās, Dāmas un Kundzes – Sarkanās, Seniori (no 55 gadiem) – Zilās, Jaunieši (līdz 12 gadiem) – Sarkanās. Latvijas Juniora izlases dalībnieki spēlē no dzeltenajām (puiši) un zilajām (meitenes) izsitienu vietām.

3.5. Sacensību laiks vienai spēlētāju grupai vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.

3.6. Spēlētāji ar HCP virs 36 sacensībās var piedalīties ar HCP 36.

3.7. Viesturu laukuma Slope index tiek piemērots.

3.8. Jaunieši un profesionāļi startē kopējā ieskaitē ar pārējiem.

4. Vietu dalīšana

4.1. Uzvar komanda ar zemāko Netto rezultātu ( Stroke – HCP ).

4.2. Ja vairākas komandas dala pirmo, otro vai trešo vietu, uzvar komanda ar zemāko HCP. Ja HCP, vienādi notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9. bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, pārspēle tiek atkārtota.

5. Starta laiks

Starts plkst.10.00 vienlaicīgi no visām bedrītēm saskaņā ar izlozi. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

6. Pieteikšanās un dalībnieku skaits

6.1. Dalībnieku skaits – 48.

6.2. Pieteikšanās sacensībām līdz 7. novembra, plkst. 17.00. Pieteikšanās Golfa laukumā Viesturi. Tel. 26444390

6.3. Izloze notiks 7. novembrī, plkst. 17.00.

7. Dalības maksa un apbalvošana

7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15 LVL/21,34 EUR.

Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa laukuma Viesturi restorāns – Krogs „Vecmeita ar kaķi”.

7.2. Golfa Kluba Viesturi biedriem dalības maksai 50% atlaide ( 2013. gada biedra kartes obligātas).

7.3. Viesturu laukuma sezonas karšu īpašnieki no green fee maksas ir atbrīvoti, pārējiem green fee 10 LVL /14.23 EUR. Jauniešiem līdz 18 gadiem green fee 5 LVL/7.11 EUR. Visiem 10. novembra vārda dienas gaviļniekiem green fee bez maksas.

7.4. „Davis Golf Style Academy” Junioru programmas dalībniekiem Green fee par brīvu.

7.5. Balvas saņem komandas, kuras iegūst - 1., 2., un 3. vietu. 7.6. Apbalvo tālāko sitienu Kungiem – 5./14. bedrītē, Dāmām – 8./17. bedrītē.

7.7. Apbalvo tuvāko sitienu 2./11. bedrītē un 7./16. bedrītē.

7.8. Balvas no Golfa kluba Viesturi.

7.8.1. Speciālās balvas uzvarētājiem no Viesturu laukuma.

Sadarbība